Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 464

Účetní jednotka se chystá vystavit a přijmout první faktury v cizí měně. Na základě doporučení daňového poradce byla vyzvána, aby připravila vnitřní účetní předpis, který stanoví účetní kurz pro přepočet cizoměnových faktur do Kč. Jaký pevný kurz může účetní jednotka použít?

a/ alespoň na pět či více let

b/ alespoň na dvě účetní období, avšak nikdy ne více než pět let

c/ účetní kurz může být maximálně roční nebo na jakýkoli kratší časový úsek včetně denního

 

Správná odpověď:-c/ Pevný kurz pro ocenění majetku a závazků v účetnictví nesmí nikdy být delší než na jeden rok. Velmi často účetní jednotky pracují s měsíčním či týdenním pevným kurzem. Výjimkou není ani denní kurz pro potřeby ocenění pohledávek či závazků v účetnictví.

 

 

 

Kategorie: