Vše pro účetní

Archiv

Řešení ke kvízové otázce č.10

 

 

Český plátce DPH si objednal právní služby od francouzské právní kanceláře. Jelikož jde z pohledu francouzské kanceláře neznámého klienta, tak si vyžádají zálohu ve výši 800 EUR. Tato záloha je českým plátcem uhrazena ve prospěch francouzské právní kanceláře. Jak bude uplatněna DPH?

a/ DPH bude odvedena ve Francii v sídle poskytovatele služby – tj. francouzskou právní kanceláří

b/ DPH bude odvedena v ČR tuzemským objednatelem v režimu reverse charge, avšak záloha nepodléhá samovyměření ( až vlastní poskytnutí služby je DUZP)

c/ DPH bude odvedena v ČR prostřednictvím reverse charge principu u příjemce plnění. V případě služeb musí být DPH odvedeno již ze zálohy (na rozdíl od zboží)

 

Správná odpověď – c/ u služeb takzvaně B2B – mezi dvěma osobami povinnými k dani z různých členských zemí EU musí být zdaňovány již zálohy. Správně se uplatní přenesené plnění na příjemce (český objednatel). Je paradoxem, že v návaznosti na poskytnutí zálohy musí tuto zálohu český plátce zdanit. Lze předpokládat, že půjde o plnění pro ekonomickou činnost a sice dojde k samovyměření, avšak v návaznosti na to i uplatnění odpočtu.

Kategorie: