Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.254

Fakturuje-li přepravní službu za zboží německý přepravce českému klientovi /oba jsou plátci a osoba uskutečňující plnění je německým plátcem DPH a osoba přijímající plnění je českým plátcem DPH/ a přeprava se uskutečňuje z Mnichova do Milána /tj. přes Německo, Rakousko a Itálii/, tak faktura bude v následujícím režimu…

a/ osvobozeno bez DPH s nárokem na odpočet

b/ bude fakturováno včetně německé DPH, neboť přeprava začíná v Německu

c/ bude fakturováno jako přenesené plnění – tj. bez DPH s povinností příjemce samovyměřit DPH

Správná odpověď:-/ c přepravní služby patří podle ZDPH do běžných služeb, které podléhají základnímu pravidlu uvedenému v paragrafu 9 ZDPH. Tudíž bude fakturováno jako přeneseno na příjemce služby.

Kategorie: