Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 267

Podle zákona o evidenci tržeb č.112/2016 Sb. veřejně prospěšné osoby /viz paragraf 146 NOZ/ evidovat tržby …

a/ budou pouze v případě, že jejich vedlejší podnikatelská činnost nemá charakter tzv. „drobné vedlejší podnikatelské činnosti“

b/ nemusí vůbec nikdy

c/ evidují pouze v případě, že vedlejší drobná podnikatelská činnost existuje a zároveň jsou plátci DPH

Správná odpověď:-a/ O příjem z drobné vedlejší podnikatelské činnosti se bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v předchozím kalendářním roce neměl příjem /výnos/ z této činnosti vyšší než 175.000 Kč nebo tyto příjmy činily méně než 5 procent z celkových příjmů veřejně prospěšného poplatníka za předchozí kalendářní rok.

Kategorie: