Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 290

V prosinci 2016 uvedené do praxe přeřazení stravovacích služeb do první snížené sazby DPH s výjimkou alkoholických nápojů mělo bez jakýchkoli debat pozitivní vliv na provozovatele restaurací, barů apod. Problém, který vyvstal, je spojován s míchanými alkoholickými nápoji – například koktejly. U jejich dodání bude bar účtovat zákazníkovi

a/ sníženou sazbu, pokud objem nealkoholické části koktejlu převýší objem té alkoholické části

b/ vždy základní sazbu, neboť jakýkoli podíl alkoholu znamená přesun celého nápoje do základní sazby

c/ v závislosti na vypočtené koncentraci alkoholu v míchaném nápoji uvedeném v procentech

Správná odpověď:-/c Jde o velmi diskutované téma provozovatelů barů či restaurací. GFŘ v této věco dokonce v prosinci 2016 vydalo metodický pokyn, který říká, že je nutné v míchaném alkoholickém nápoji vždy určit koncentraci alkoholu a otestovat ji j hodnotě 0,5 procenta alkoholu. V praxi to znamená, že jakýkoli míchaný nápoj standardně nabízený na trhu tuto koncentraci překročí a tím pádem bude celý nápoj účtován v základní sazbě jako celek.

Kategorie: