Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 289

Zaměstnanec zjistil, že za něj zaměstnavatel neodvádí zdravotní pojištění z uzavřeného pracovního poměru. V takovém případě zaměstnanec má

a/ povinnost mlčenlivosti vůči zaměstnavateli a nesmí nikde prohřešek zaměstnavatele oznamovat

b/ povinnost mlčenlivosti vůči zaměstnavateli, avšak pouze v případě, že je závazek mlčenlivosti sjednán v pracovní smlouvě

c/ povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit zdravotní pojišťovně

Správná odpověď:-c/ ve vlastním zájmu je dobré to oznámit zdravotní pojišťovně.

Kategorie: