Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 285

Po předpokládané účinnosti novely ZDPH 2017, od 1.dubna, dochází ke změněné úpravě u společností. Po aplikaci nových pravidel pro společnosti budou jejich společníci z pohledu registrace k dani z přidané hodnoty…

a/ všichni výlučně plátci DPH

b/  někteří mohou být plátci a jiní neplátci DPH v závislosti na posouzení jejich individuálních dosažených obratů

c/ všichni neplátci DPH, neboť společnosti již nebudou moci být plátci DPH – a to od účinnosti novely 2017

správná odpověď:-b/ od účinnosti novely 2017 dochází k poměrně dramatické změně, kdy jednotliví společníci tvořící jednu společnost mohou mít různé postavení v rámci DPH – tj.mohou být plátci, neplátci, identifikované osoby

Kategorie: