Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 314

Zemědělský podnik se zaměřením na pěstování jablek každému zaměstnanci v měsíci září nabídne bezúplatně deset beden čerstvě sklizených jablek. Jak by se mělo daňově postupovat u zaměstnance?

a/ jde o příjem, který není předmětem daně a na straně zaměstnavatele

b/ jde o příjem osvobozený dle paragrafu 4 ZDP

c/ jde o zdanitelný příjem dle paragrafu 6

Správná odpověď:-c/ Darovaná jablka musí být řádně oceněna a naturální plnění musí být přepočteno do Kč s tím, že o něj bude upraven vyměřovací základ zaměstnanců včetně důsledků do sociálního a zdravotního pojištění.

Kategorie: