Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.312

Zaměstnavatel přispívá po celý rok 2017 zaměstnanci na penzijní připojištění částku 5.000 Kč měsíčně, což vyplývá z pracovní smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Za celý rok 2017 jeho příspěvky budou činit 60.000 Kč. Je pro zaměstnavatele takto vysoký příspěvek daňově účinným nákladem?

a/ ano v plné výši 60.000 Kč

b/ ano, ale pouze 24.000 Kč (36.000 Kč zůstane daňově neúčinné pro zaměstnavatele)

c/ nejde o daňově účinný náklad pro zaměstnavatele

Správná odpověď: -a/ Pro zaměstnavatele je celá částka /tj. v našem případě 60.000 Kč daňově účinným nákladem/ Zároveň je nutné zdůraznit, že musí jít o povinnost zaměstnavatele zakotvenou ve vnitřním předpisu /kolektivní smlouva, pracovní smlouva/. Co se týče zdanění u zaměstnance, tak tam je situace komplikovanější. Částka 50.000 Kč bude pro něj osvobozena a částka 10.000 Kč se stane plně zdaňovanou v podstatě jako část jeho hrubé mzdy /listopad a prosinec 2017/.

Kategorie: