Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.309

Zaměstnanec vedle svého stabilního příjmů podniká na živnostenský list a provozuje živnost pronájem movitých věcí. V praxi pronajímá potřeby na kempování a stanování v přírodě – zejména v obtížných klimatických podmínkách. Příjmy z pronajímaných věcí bude dle výkladu ZDP zdaňovat v následující kategorii…

a/ příjmy z podnikání dle paragrafu 7

b/ příjmy z pronájmu dle paragrafu 9

c/ ostatní příjmy dle paragrafu 10

Správná odpověď: -a/ Jedná se bezpochyby o samostatnou výdělečnou činnost, která vykazuje znaky podnikání a je provozována na základě živnostenského listu. Tím pádem bez ohledu na dosažené příjmy či rozdíl mezi příjmy a výdaji bude podléhat plnému zdanění včetně odvodů.

Kategorie: