Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.308

Drobný investor vystupující jako občan nakoupil 16.10.2016 akcie nejmenované české firmy za 60.000 Kč a dne 15.9.2017 je prodal za 80.000 Kč, čímž realizoval zisk ve výši 20.000 Kč. Jiné prodeje cenných papírů již v roce 2017 nemá.Tento příjem bude podléhat následující formě zdanění…

a/ srážková daň ve výši 15 procent aplikovaná na zisk 20.000 Kč, tj. 3.000 Kč. Bude zdaněno u zdroje tj. u nejmenované akciové společnosti obchodované na burze

b/ příjem bude daňově osvobozen

c/ příjem bude zdaněn dle paragrafu 10 ZDP v daňovém přiznání za rok 2017 podaném na jaře roku 2018

Správná odpověď: -b/ Z hlediska osvobozených příjmů dle ustanovení v Zákoně o daních z příjmů není rozhodující doba mezi nákupem prodejem, nýbrž absolutní úhrn příjmů. V našem případě je nižší než 100.000 Kč a tím pádem bez ohledu na dosažený zisk je příjem osvobozen.

Kategorie: