Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 305

Při fakturaci přepray zboží na objednávku mezi členskými státy EU je rozhodující následující kritéria...

a/ sídlo objednávajícího podnikatele a bydliště objednávajícího občana

b/ sídlo přepravní společnosti

c/ sídlo objednávajícího podnikatele anebo místo, kde začíná přeprava zboží

Správná odpověď:-c/ je třeba zohlednit paragraf 10f týkající se fakurace přepravy zboží objednané osobou nepovinnou k dani. V takovém případě je místem uskutečnění zdanitelného plnění stát, kde začína přeprava. V případě objednávek podnikatelem je příslušný paragraf 9, tj. uplatní se princip reverse charge a místo plnění je dle sídla objednatele přepravy

Kategorie: