Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 302

Co se týče sazeb uplatňovaných u služeb s místem plnění v tuzemsku je možné si vybrat pouze mezi základní sazbou 21 procent anebo sníženou sazbou 15 procent. Druhá snížená sazba ve výši 10 procent je určena pouze pro vybrané zboží. Vybrané služby v sazbě 15 procent definuje příloha č.2 ZDPH. Správná odpověď je b/.

Kategorie: