Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.300

 

Novela ZDPH 2017 s největší pravděpodobností nabude účinnosti k datu……

a/ 1.června 2017

b/ 1.července 2017

c/ 1.srpna 2017

Správná odpověď:-b/ Daňový balíček, je již podepsaný prezidentem ČR, nicméně existuje snaha MFČR, aby nezačala novela platit v průběhu kvartálního zdaňovacího období. Jelikož účinnost je vázána na období 15 dnů od vydání ve sbírce zákonů, tak lze předpokládat, že vyjde 16.června ve sbírce, aby nabyla účinnosti k 1.7.2017.

Kategorie: