Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.299

 

Tzv. slevu na dani na dítě dle paragrafu 35c, odst.6 může uplatnit poplatník, pokud se jedná o …

a/ dítě vlastní

b/ dítě vlastní, osvojené, v pěstounské péči, dítě druhého z manželů nebo o vnuka případně vnuka druhého z manželů

c/ dítě vlastní, osvojené, v pěstounské péči nebo dítě trávící v době školních prázdnin u poplatníka alespoň sedm po sobě jdoucích dnů bez ohledu na to, kdo jsou jeho rodiče či v jaké domácnosti trvale bydlí

Správná odpověď:-b/ Konkrétně to upravuje paragraf 35c, odst.6 ZDP a jde o dítě vlastní, osvojené, v pěstounské péči, dítě druhého z manželů nebo o vnuka případně vnuka druhého z manželů

Kategorie: