Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.295

 

Český plátce DPH obchodující se suvenýry prodává přes svůj e-shop jeden ze suvenýrů osobě nepovinné k dani s bydlištěm v Lisabonu. Zajistí u externího přepravce zaslání suvenýru do Lisabonu a z hlediska druhu plnění půjde o …

a/ zasílání zboží

b/ přemístění zboží

c/ dodání zboží do jiného členského státu

Správná odpověď:-a/ Pro rozhodnutí o druhu plnění je rozhodující fakt, zda je objednatelem osoba povinná k dani anebo nepovinná k dani. V našem případu je uvedeno v zadání, že jde o osobu nepovinnou k dani. Není pochyb o tom, že DPH z této transakce bude muset odvést osoba uskutečňující plnění. A to buď v ČR anebo v Portugalsku, v závislosti na tom, zda se v Portugalsku dobrovolně registruje k DPH anebo zda došlo k překročení limitu pro zasílání zboží do Portugalska.

Kategorie: