Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 319

Pokud je vedeno u účetní jednotky účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, tak jsou povinně vedeny následující účetní knihy….

a/ hlavní kniha a přehled o peněžních tocích

b/ hlavní kniha a deník

c/ hlavní kniha, deník a kniha podrozvahových účtů

Správná odpověď-:b/ Nutnost vedení knih u účetních jednotek účtujících ve zjednodušeném rozsahu definuje Zákon o účetnictví a to v paragrafu 19 a 23. Postačí pro ně hlavní kniha a deník.

Kategorie: