Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.320

Tuzemský plátce DPH dodal zboží včetně montáže do Francie místnímu plátci. Z hlediska uplatnění DPH bude plnění vykázáno následujícím způsobem…

a/ osvobozeno s nárokem na odpočet a vykázáno na řádku 20 přiznání k DPH

b/ přenesené zdanitelné plnění a vykázáno na ř.21 a uvedeno v souhrnném hlášení

c/ přenesení zdanitelné plnění a vykázáno na ř. 26, neuvádí se v souhrnném hlášení

Správná odpověď-:c/ Pakliže jde o dodání zboží s instalací a montáží, tak jde o přenesené zdanitelné plnění s místem plnění ve Francii. Vykazuje se na řádku 26 přiznání k DPH.

Kategorie: