Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.321

Agentura práce, tuzemský plátce DPH, zprostředkovala stavební firmě /také tuzemský plátce DPH/ čtyři pracovníky určené právě na stavební a montážní práce vykonávané po uzavření smlouvy pro stavební firmu. Svoji odměnu ve výši 120.000 Kč bude fakturovat následujícím způsobem…

a/ v režimu přenesení daňové povinnosti

b/ včetně základní sazby DPH

c/ včetně snížené sazby DPH

Správná odpověď:-a/ Dle paragrafu 92e, odstavec 3 se jedná o režim přenesení daňové povinnosti a bude fakturováno bez DPH s uvedením reference, že daň odvede zákazník.

Kategorie: