Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 324

Český plátce DPH si objednal u českého dopravce /registrován jako plátce DPH/ přepravu zboží z Polska na Slovensko. Za tuto přepravní službu zaplatí 1.000 EUR a místo plnění této služby bude v…

a/ ČR

b/ Polsku

c/ Slovensku

Správná odpověď:-a/ U přepravních služeb objednaných mezi dvěma podnikateli je rozhodující místo plnění tam, kde má příjemce služby /objednatel/ sídlo. V našem případě jde o českého plátce, což znamená, že místo plnění bude v ČR. Je uplatněn základní princip dle paragrafu 9 ZDPH.

Kategorie: