Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.326

Student denního studia VŠ byl v srpnu 2017 na letní brigádě, kde mu na základě uzavřené dohody o provedení práce byla zúčtována odměna 10.000 Kč. Student nepodepsal se zaměstnavatelem prohlášení k dani a v návaznosti na to mu 5. září 2017 byla za práci vyplacena odměna 8.500 Kč a 1.500 Kč bylo v ten samý den odvedeno správci daně jako srážková daň. Jiný příjem v roce 2017 student neměl. Nyní řeší student svoje daňové povinnosti za rok 2017 a vyberte, který ze způsobů je pro studenta daňově nejvýhodnější a zároveň je v souladu s tuzemskými daňovými předpisy…

a/ student se stal s účinností od 15. října 2017 plátcem DPH a musí z vyplaceného příjmu odvést 21 procent DPH v dodatečném daňovém přiznání

b/ student nemusí podávat žádné přiznání ani podávat jakékoli jiné tvrzení

c/ student může požádat zaměstnavatele o roční zúčtování nebo může požádat o vystavení potvrzení jeho příjmů zdaněných srážkou za rok 2017 a podat si svoje vlastní příjmy k DPFO

Správná odpověď:-c/ V podstatě jsou v souladu s předpisy odpovědi b/ i c/, nicméně odpověď c/ je fiskálně výhodnější pro studenta, neboť si buď prostřednictvím vlastního přiznání či provedení ročního zúčtování může nechat vyplatit daň, kterou správně odvedl jeho zaměstnavatel z DPP

Kategorie: