Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.329

Poplatník byl v roce 2017 zaměstnán u jednoho zaměstnavatele na HPP, kde navíc podepsal prohlášení k dani. Jiný příjmy neměl s výjimkou pronájmu garáže, za který obdržel od nájemce v průběhu roku 2017 celkem 6.600 Kč. Zároveň měl s garáží také výdaje ve výši 7.200 Kč. Musí takový poplatník podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017?

a/ ano

b/ ne

c/ záleží na jeho vůli, tj. zda chce zohlednit ztrátu utrpěnou v souvislosti s pronájmem ve výši 600 Kč a ponížit si tím celkovou daňovou povinnost

Správná odpověď:-a/ Nejlépe daný problém vystihuje paragraf 38 g, který stanové, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob nemusí podat poplatník, který má příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více, kteří jsou takzvaně po sobě s tím, že u všech musel podepsat prohlášení k dani dle paragrafu 38k a to ještě za předpokladu, že ze zbývajících paragrafů 7 až 10 neměl příjmy vyšší než 6.000 Kč. V našem případě došlo k překročení tohoto limitu a přiznání být podáno musí.

Kategorie: