Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.332

Plátce DPH prodává klientovi byt a je povinen vypořádat DPH ve svém přiznání. Jeho povinností je uvést do přiznání ve správném časovém období. Co je rozhodující pro uplatnění daně či režimu osvobození – respektive jaký akt?

a/ podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

b/ provedení vkladu na nového vlastníka

c/ předání bytu mezi prodávajícím a kupujícím, pokud nedojde k úplatě za byt dříve

Správná odpověď: -c/ Máme zde k 1.7.2017 novelizovaný paragraf 13, odst.3, který posílil roli převedení práva užívat věc. Pokud je převedeno právo užívat věc ke konkrétnímu datu, které navíc předchází úplatě, tak je nutné uplatnit DPH k datu předání. To je závazným obdobím pro prodávajícího a to za předpokladu, že k převodu vlastnického práva v katastru dojde později

Kategorie: