Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 333

Jednou z povinností OSVČ ohledně vypořádání svých závazků vůči státu je mimo jiné podání přehledu své zdravotní pojišťovně. Co se týče ukončeného roku 2017, připadá povinnost podat tento přehled příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do ….

a/ 30.3.2018

b/ 29.4.2018

c/ 2.5.2018

Správná odpověď: -c/ Pro podání přehledu ze samostatné výdělečné činnosti platí ve zdravotním pojištění lhůta jednoho měsíce ode dne, kdy nejpozději mělo být podáno přiznání k DPFO. Pro letošní rok jde jednoznačně o 2.5.2018.

Kategorie: