Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.338

Tuzemská s.r.o. uzavřela zdaňovací období 2017 ve svém účetnictví a vyšla jí ztráta ve výši 20.000 Kč. Při detailní analýze nákladů účetní zjistila, že mezi náklady tvořícími účetní hospodářský výsledek jsou i náklady na reprezentaci ve výši 20.000 Kč Jaký bude účetní hospodářský výsledek a jaký bude základ daně?

a/ účetní HV bude roven základu DPPO a bude dosažena ztráta ve výši 20.000 Kč

b/ základ daně bude nula zatímco účetní HV bude ztráta 20.000 Kč tj. ke korekci daňově neuznatelných nákladů dojde v přiznání k DPPO

c/ základ daně bude nula stejně jako účetní HV a výše uvedené náklady na reprezentaci musí být v účetních knihách stornovány a smazány

Správná odpověď:-b/ Nepochybně náklady na reprezentaci patří mezi náklady, které daň z příjmů nepovažuje za daňově uznatelné. Z toho důvodu musí dojít k jejich vyloučení z daňově účinných nákladů. Tato korekce je provedena v přiznání k DPPO, zatímco v účetních knihách nadále zůstanou.

Kategorie: