Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.345

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti a z pronájmu má dceru ve věku 21 let, která studuje denní studium na VŠ. Dcera kromě řádného denního studia na VŠ je šikovná grafička a v průběhu roku opakovaně pracuje na dohodu o provedení práce případně na svůj vlastní živnostenský list fakturuje objednatelům. Otec si není jist, zda si za těchto okolností může nárokovat slevu na vyživované dítě…

a/ může si uplatnit slevu na vyživované dítě

b/ nemůže si uplatnit slevu na vyživované dítě

c/ může si uplatnit jen 25 procent ze slevy na vyživované dítě, neboť dcera má svoje vlastní příjmy

Správná odpověď:-a/ Slevu na vyživované dítě dle paragrafu 35 lze uplatnit bez ohledu na to, zda dítě má svoje vlastní příjmy či nikoli. Základní podmínkou je to, že dítěti je méně než 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Pokud je studentkou na řádném denním studiu na VŠ, tak není pochyb o tomto jevu. To, že má vlastní příjmy, nijak neohrožuje právo na slevu a poplatník rodič tedy může uplatnit slevu na dítě v maximální zákonné výši.

Kategorie: