Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.381

Zaměstnanec je ve zkušební době, během které chyběl jeden celý den pro nemoc, čerpal jeden den dovolenou a během dalšího dne navštívil na dvě hodiny lékaře. Samotná zkušební doba pro případ výpovědi ze strany zaměstnavatele se mění následujícím způsobem s ohledem na výše uvedené omluvené překážky v práci…

a/ nemění se vůbec

b/ prodlouží se o dva dny

c/ prodlouží se o tři dny

Správná odpověď:-b/ Zkušební doba se prodlužuje pouze o celodenní překážky v práci. Tím je mimo jiné i nemoc zaměstnance nebo dovolená. Nicméně se zkušební doba nijak neprodlužuje v závislosti na překážkách v práci, během kterých chyběl zaměstnanec jen část dne. V našem případě se tedy zkušební doba prodlouží o dva dny, neboť zaměstnanec neodpracoval pouze dva celé dny.

Kategorie: