Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.386

Při vývozu zboží se vykazuje hodnota uskutečněného plnění adresovaného klientovi do třetí země na řádku 22 přiznání DPH. Tato hodnota se vykazuje jako…

a/ statistická hodnota vykázaná celním úřadem na řádku 47 celního prohlášení o vývozu

b/ fakturovaná hodnota na klienta ze třetí země

c/ fakturovaná hodnota navýšená o daň země kupujícího

Správná odpověď: b/ Při stanovení hodnoty osvobozených plnění s nárokem na odpočet se postupuje tak, že základem daně je vše, co má plátce od klienta obdržet. Jde o obecné pravidlo dle paragrafu 36, odst. 1,  ZDPH.

Kategorie: