Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.388

Společník s.r.o. s pětinovým podílem na základním kapitálu společnosti chce z důvodu neshod se zbývajícími dvěma společníky ukončit svoje podnikání v rámci této s.r.o. Měl v úmyslu podíl prodat rovnoměrně oběma zbývajícím společníkům, avšak ani jeden neprojevil o tento podíl zájem. Jeho podnikání v rámci s.r.o. tudíž musí být ukončeno výplatou vypořádacího podílu. Jak takovou věc u s.r.o. zajistit?

a/ znaleckým posudkem ohledně reálné hodnoty pětinového podílu v s.r.o.

b/ stanovením hodnoty vlastního kapitálu, k čemuž je zapotřebí účetní závěrka. Jde v podstatě o stanovení reálné hodnoty aktiv ponížené o dluhy. V našem případě bude vypořádací podíl stanoven jako jedna pětina této částky.

c/ jde o pětinu z hrubé hodnoty aktiv ponížené o veškeré závazky společnosti

Správná odpověď-:b/ Za účelem stanovení vypořádacího podílu je nutné sestavit účetní závěrku. Ta nám řekne k rozhodnému dni, jaká je reálná hodnota aktiv a jaké jsou dluhy společnosti. Výsledkem bude hodnota vlastního kapitálu společnosti. Z něj je nutné pětinu, která odpovídá podílu odcházejícího společníka.

Kategorie: