Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.394

Účetní jednotka působí jako servisní garant strojů u klienta a v září 2019 vystavila fakturu ve výši 1.000.000 Kč, což je hodnota plnění v rámci servisu strojů v roce 2020. Koncem září odběratel servisních služeb tuto fakturu uhradil. Jakým způsobem byste na straně poskytovatele servisních prací postupovali. Pro zjednodušení neuvažujeme DPH….

a/ v roce 2019 MD311 602D a MD221 311D

b/ v roce 2019 MD221 602D

c/ v roce 2019 MD221 384D a v roce 2020 MD384 602D

Správná odpověď: c:/ Je třeba ctít princip časového rozlišení s tím, že výnosem se s ohledem na smluvní ujednání musí stát tato částka až v roce 2020. A to přestože je celá uhrazena v roce 2019. Jde o tzv. výnos příštích období a k rozvahovému dni bude na účtu 384 transakce zachycena s cílem, že v roce 2020 dojde k přeúčtování do skutečných výnosů.

 

Kategorie: