Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 396

Mezi dodací doložky INCOTERMS používané v mezinárodním a částečně i tuzemském zbožovém obchodu nepatří jedna z následujících třípísmenných zkratek. Která?

a/ FAS

b/ CPT

c/ BEN

Správná odpověď:/c: Zkratka BEN je zkratkou používanou při zadávání platebních příkazů do zahraničí. Pokud plátce zadávající úhradu do zahraničí uvede do detailu příkazu BEN, tak to znamená, že veškeré poplatky jdou k tíži příjemce platby. Ostatní dvě uvedené zkratky patří do skupiny INCOTERMS, jak FAS (tj. Free Alongside Ship) nebo CPT (Carriage Paid To).

Kategorie: