Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.400

Tuzemský plátce DPH specializující se na prodej ojetých vozidel koupil od německého obchodníka ojetinu. Německý autobazar použil při fakturaci této ojetiny zvláštní režim pro obchodování s použitým zbožím. Pro českého kupujícího, tuzemského plátce, je takové plnění považováno za ….

a/ dovoz ze třetí země

b/ pořízení zboží z jiného členského státu

c/ není předmětem daně

Správná odpověď:-c/ Přestože to zní zajímavě a překvapivě, tak pokud prodávající z jiného členského státu použije při prodeji zvláštní režim zdanění, tak takové samo o sobě pořízení není s ohledem na znění paragrafu 2a, odst.1 ZDPH vůbec předmětem daně. Tudíž se nebude psát ani do přiznání k DPH ba ani do kontrolního hlášení.

Kategorie: