Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.402

Novela zákona o EET přináší, mimo jiných změn, i tzv. evidenci ve zvláštním režimu. Tento režim není nárokový a je určen pouze pro subjekty v EET splňující hned několik kritérií. Finanční úřad na základě podaných žádostí rozhodne o schválení takového režimu nejdříve od …

a/ 1.1.2020

b/ 1.2.2020

c/ 1.3.2020

Správná odpověď:-b/ Zvláštní režim uvedený v paragrafu 11a je vlastně čistě off-line verze, kdy subjekty dotčený EET dostane šanci evidovat psaním účtenek do předtištěných propisovacích bloků. Je určen pouze pro nejmenší podnikatele, kteří nejsou plátci DPH. Přestože žádosti již bude možná podávat před 1.2.2020, tak první rozhodnutí budou vydávána po 1.2.2020 a zároveň dotčený subjekt obdrží bloky předtištěných účtenek.

Kategorie: