Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.403

Novela Zákona o evidenci tržeb mimo jiné zavádí možnost evidovat v tzv. zvláštním režimu. Využití tohoto režimu podléhá schválení správcem daně poplatníka. V případě schválení zvláštního režimu evidence tržeb ze strany správce může poplatník ….

a/ kombinovat běžný režim se zvláštním za předpokladu, že mu vypadne internetové spojení

b/ si sestavit sám blok účtenek a do nich evidovat tržby

c/ přejít z běžného režimu do zvláštního, avšak nesmí je nikdy kombinovat navzájem

Správná odpověď:-c/ Zvláštní režim je novinkou této novely, avšak je určen pouze pro velmi malé podnikatele, kteří nejsou plátci DPH, mají méně dva a méně zaměstnanců a tzv. evidované tržby v posledních dvanácti měsících nedosáhly 600 tisíc. Na tento režim lze přejít z běžného či zjednodušeného režimu, pakliže jde o poplatníka, který již evidoval. V žádném případě ovšem nelze kombinovat s běžným či zjednodušeným režimem.

Kategorie: