Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.405

Plátce DPH provedl v listopadu 2019 inventuru zásob a s hrůzou zjistil, že ve skladu chybí před cca jedním rokem nakoupený materiál na skladě v pořizovacích cenách za přibližně jeden milión korun. Při pořízení tohoto materiálu před cca jedním rokem byl nárokován plátcem plný nárok na odpočet DPH. V takovém případě se dá doporučit následující postup z pohledu dopadu tohoto manka do daně z přidané hodnoty…

a/ nedělat nic v DPH a jednorázově odepsat chybějící materiál z účetnictví

b/ řídit se dopadem paragrafu 77 ZDPH a v případě, že se jedná o tzv. nepodložené a nevysvětlené manko vrátit státu odpočet

c/ řídit se paragrafem 78 ZDPH a provést tzv. úpravu odpočtu dle jeho dopadu

 

Správná odpověď:-b/ tzv. vyrovnání odpočtu upravuje paragraf 77 ZDPH a týká se tzv. obchodního majetku, kam nakoupený materiál spadá. Zde existuje tříletá lhůta od nároku na odpočet. Pokud v této lhůtě není použito přijaté plnění pro jiné zdanitelné plnění, tak je třeba provést tzv. vyrovnání odpočtu přes korekční mechanismus na řádku 45. Nicméně je třeba dodat, že musí jít o takzvané nepodložené a nevysvětlené manko. Pokud plátce prokáže rozhodnou snahu o nalezení viníka a získání náhrady škody, tak vracet již jednou uplatněné DPH nemusí.

 

Kategorie: