Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.406

Novela zákona o dani z přidané hodnoty přináší několik změn v důsledku vlivu Evropské směrnice k DPH do národních zákonů, tj. včetně českého. Jednou z těchto změn jsou také změny povinností souvisejících s dodáním zboží do jiného členského státu a s tím souvisejícím prokazováním přepravy zboží do jiného členského státu. V souvislosti se změnami zejména v paragrafu 64 ZDPH v novele 2020 dochází k následujícímu efektu na plátce….

a/ zjednodušení podmínek pro dodavatele do jiného členského státu oproti současnému stavu

b/ zrušení jakýchkoli povinností prokazovat přepravu zboží do jiného členského státu

c/ zpřísnění podmínek pro prokazování přepravy v návaznosti na uplatnění osvobození s nárokem na odpočet

Správná odpověď:-c/ Novela ZDPH 2020 přináší změny v povinností osoby uskutečňující plnění dle paragrafu 64 ZDPH, což je dodání zboží do jiného členského státu. Zavádí jednotné povinnosti dodavatele a fakticky půjde o získání potvrzení o provedené přepravě ze dvou zdrojů, tj. od přepravce a zároveň od kupujícího.

 

Kategorie: