Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 407

Společnost s ručením omezeným si pronajala kancelář v prestižním administrativním komplexu v Praze a s ohledem na svoji nulovou podnikatelskou historii pronajímatel požaduje uhradit celé nájemné na rok 2020 dopředu. To znamená, že nájemné bude celé uhrazeno v prosinci 2019 na celý rok 2020 tzv. dopředu ve výši 160.000 Kč. S.r.o. je účetní jednotkou a účetní zvažuje, jak s tímto výdajem roku 2019 naložit. Dle vašeho názoru by mělo u nájemce jít o ….

a/ výnos příštího období

b/ náklad běžného roku, tudíž 2019, neboť došlo k úhradě

c/ náklad příštího období

Správná odpověď:-c/ Účetní jednotka musí provádět časové rozlišení, tj. přiřazovat náklady či výnosy do období, ke kterému fakticky náleží. V tomto případě sice došlo k zaplacení, avšak smluvní vztah je jasně postaven na tom, že jde o nájemné vázané na příští rok. Tudíž musí jít o náklad příštího období u nájemce.

Kategorie: