Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.408

Zavedení eNeschopenky tj. hlášení nemoci zaměstnance zaměstnavatelem na OSSZ výlučně elektronicky je účinné od …..

a/ 1.1.2020

b/ 1.4.2020

c/ 1.5.2020

Správná odpověď:-a/ Koncept neschopenky je jeden z mnoha kroků směřujících k naplnění vize tzv. bezpapírové komunikace státu. Od 1.1.2020 budou zaměstnavatelé prostřednictvím svých mzdových účtáren hlásit nemoc zaměstnance prostřednictvím elektronické komunikace. Více na stránkách ČSSZ ….

 

Kategorie: