Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 409

Firma zabývající se cateringovou činností a pronájmem bytových a nebytových prostor uzavřela nájemní smlouvu týkající se pronájmu garáže na první kvartál roku 2020 ve výši 9.000 Kč. Jelikož nájemce nemá v ČR veden účet, tak od něj přijala dne 16.12.2019 tuto částku v hotovosti, což znamená nájem na první kvartál tzv. dopředu. Příjemce této platby je tuzemským daňovým rezidentem a eviduje všechny tržby dle Zákona o evidenci tržeb v platném znění. Těchto přijatých 9.000 Kč bude tato firma …..

a/ evidovat dne 16.12.2019 při přijetí částky nebo kdykoli předtím

b/ evidovat nejdříve 1.1.2020, neboť přijaté nájemné od ukrajinského nájemce je výnosem roku 2020 s ohledem na principy časového rozlišení

c/ ignorovat, neboť s ohledem na znění paragrafu 12, odst. 3, Zákona o evidenci tržeb je takový druh příjmů z působnosti této právní normy vyloučen

Správná odpověď:-a/: Časové rozlišení nemá na evidenci tržeb žádný vliv. Evidující subjekt musí evidovat všechny příjmy, které jsou v daném okamžiku evidovanou tržbou a zároveň jsou rozhodným příjmem. V našem případě došlo k inkasu evidované tržby dne 16.12.2019, což znamená, že k tomuto dni musí být vystavena nejpozději účtenka. A to bez ohledu, že příjemce hotovosti musí částku časově rozlišit a nahlížet na ní jako výnos příštího období.

Kategorie: