Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 414

V lednu podávají všichni plátci DPH přiznání za poslední zdaňovací období v předcházejícím roce a musí provést vypořádání odpočtu v kontextu paragrafů 75, 76, 77 a 78 ZDPH. Pokud měli v předcházejícím roce krácený koeficient dle paragrafu 76, tak musí provést jeho vypořádání. Vypočtou takzvaný vypořádací koeficient a ten následně ….

a/ porovnají se svým zálohovým koeficientem a provedou vypořádání odpočtu. V aktuálním roce znovu použijí zálohový koeficient z roku předcházejícího

b/ porovnají se svým zálohovým koeficientem a provedou vypořádání odpočtu. V aktuálním roce použijí jako zálohový koeficient právě ten vypořádací z předcházejícího roku

c/ porovnají zálohový koeficient s vypořádacím a pokud činí rozdíl více než 10 procentních bodů, tak provedou jeho vypořádání dle paragrafu 76

 

Správná odpověď:-b/ vypořádání odpočtu dle paragrafu 76 ZDPH slouží ke korekci odpočtů plátce, které byly kráceny zálohovým koeficientem v průběhu celého předcházejícího roku. Musíme provést vypořádání prostřednictvím řádku 53 přiznání, a pokud budeme snižovat uplatněný odpočet, tak musíme jej vyčíslit a státu tímto způsobem vrátit. Pokud bychom naopak odpočet navyšovali, tak jsme k takovému kroku oprávněni. Do aktuálního roku potom půjdeme s koeficientem, který je roven vypočítanému koeficientu vypořádacímu z posledního přiznání.

Kategorie: