Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.419

Poplatník připravuje přiznání k DPFO za rok 2019 a měl následující dílčí daňové základy. Jelikož je v zaměstnaneckém poměru na hlavní pracovní poměr, tak měl dle potvrzení od zaměstnavatele příjem dle paragrafu 6 ZDP, 500.000 Kč, dále měl dle živnosti v paragrafu 7 dílčí základ daně 100.000 Kč, dílčí základ daně z nájmu dle paragrafu 9 potom 48.000 Kč a ostatní příjmy s ohledem na znění paragrafu 10 ZDP 21.000 Kč. Zvolte nejvhodnější řešení pro odpočet ztráty z následujících tří variant z pohledu optimálního řešení v mezích zákona v tomto konkrétním příkladu…

a/ ztrátu dle paragrafu 7  lze započíst na plusové dílčí základy dle paragrafu 6,9,10 ZDP

b/ ztrátu v tomto přiznání nelze nijak odečíst a má na případný odpočet příštích pět let. Tj. pokud dle paragrafu 7 vytvoří v dalších letech zisk, tak bude moci odečíst ztrátu z roku 2019

c/ ztrátu v tomto přiznání lze započíst na plusové základy daně dle paragrafu 9 a 10 ovšem pouze do výše jejích plusových základů. Tj. část ztráty nebude v tomto přiznání prominutelná.

Správná odpověď:-c/ Musíme se odkázat na paragraf 5, odst. 3, který sděluje poplatníkům, že ztrátu vzniklou dle paragrafu 7 ZDP lze odečíst případně o úhrn dílčích základů dle paragrafu 8,9,10 a nikoli paragraf 6, který je neaplikovatelný pro odpočet. V našem případu tudíž bude muset část ztráty využít v dalším přiznání.

Kategorie: