Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.431

Tuzemská s.r.o. se rozhodla koupit budovu, kterou hodlá používat jako své firemní sídlo včetně kanceláří pro svoje zaměstnance. Část kupní ceny prodávajícímu uhradí z vlastních zdrojů a část je financována bankovním úvěrem. Za účelem získání bankovního úvěru musí kupující zřídit ke kupované nemovitosti zástavní právo ve prospěch finančního věřitele, za což je kupující nucen zaplatit katastru správní poplatek. Tento poplatek je z pohledu účetních a daňových předpisů …

a/ jednorázový účetní a daňový náklad zaúčtovaný samostatně

b/ stává se součástí pořizovací ceny a bude následně odpisován účetně i daňově společně se stavbou jako dlouhodobý majetek pořízený úplatně

c/ není součástí pořizovací ceny, avšak zároveň nemůže být považován za náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů a tudíž nemůže být daňově účinným výdajem

Správná odpověď:-b/ S ohledem na znění prováděcí vyhlášky k Zákonu o účetnictví pro podnikatele č. 500/2002 Sb. je předmětný náklad součástí ocenění investice a stane se součástí pořizovací ceny, která bude dle obvyklých standardů podléhat odpisům v oblasti účetnictví a daních.

Kategorie: