Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 432

Vlastník administrativní budovy v tuzemsku, plátce DPH, pronajímá v této nemovitosti kanceláře různým nájemcům. Jedním z nájemců je nezisková organizace, která není plátcem DPH. V jakém daňovém režimu z pohledu DPH bude této neziskové organizaci účtovat nájem?

a/ včetně 15 procent DPH na výstupu

b/ včetně 21 procent DPH na výstupu

c/ osvobozeno bez nároku na odpočet

Správná odpověď:-c/ Za předpokladu, že je nájem účtován nájemci, který není plátce DPH, tak je vyloučena možnost jít tzv. na režim zdanění. V tomto případě pronajímatel musí fakturovat nájemné jako osvobozeno bez nároku na odpočet a nemůže tzv. jít na možnost zdanění.

Kategorie: