Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 433

V předcházejícím týdnu podepsal prezident ČR novelu zákona o evidenci tržeb, na základě které  …

a/ se evidence tržeb vůbec neobnoví pro žádné dotčené subjekty

b/ se evidence tržeb povinně obnoví od 1.1.2021 a k tomuto datu do ní vstoupí všechny zatím neevidující subjekty dotčené tímto zákonem

c/ se evidence tržeb povinně obnoví od 1.5.2023 a k tomuto datu do ní vstoupí všechny zatím neevidující subjekty dotčené tímto zákonem

Správná odpověď:-b/ Prezident ČR podepsal novelu ZoET, která obnovuje evidenci tržeb k 1.1.2021. Platí to pro subjekty, které již evidovaly dle ZoET před vypuknutím pandemie a zároveň všechny ostatní subjekty zatím nedotčené nutí vstoupit k tomuto datu do evidence.

Kategorie: