Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 434

Od 1.1.2021 dojde na základě již schválené změny legislativy EU v oblasti daně z přidané hodnoty k následující změně. Prodej zboží do jiných členských států osobám nepovinným k dani bude nově postaven na principu….

a/ osvobozeného plnění s nárokem na odpočet

b/ osvobozeného plnění bez nároku na odpočet

c/ jednoho správního místa

Správná odpověď:-c/ Prodeje zboží do jiného členského státu, kdy kupujícím je osoba nepovinná k dani, budou systémově spadat do MOSS, tedy režimu jednoho správního místa. Místo plnění bude výlučně stanoveno v zemi příjemce plnění. Ten /rozuměj příjemce plnění/ je ovšem osobou nepovinnou k dani a daň tak musí odvádět prodávající. Ten bude odvádět DPH prostřednictvím registrace v MOSS v tuzemsku a odpadne mu povinnost se registrovat v JČS. Díky režimu jednoho správního místa dojde k přiznání daně ve státě příjemce bez povinnosti se tam registrovat.

Kategorie: