Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.435

Pokud plátce DPH analyzuje u uskutečněného plnění za služby jakou sazbu daně z přidané hodnoty použít, tak se zákon o DPH v tomto ohledu odkazuje na následující nomenklaturu….

a/ celní sazebník

b/ CZ-CPA

c/ NACE

Správná odpověď:-b/ Služby jsou v DPH navázány na číselník CZ-CPA. V některých případech /viz stravovací služby/ se odkazujeme na ještě podrobnější nomenklaturu NACE, avšak jde spíše i výjimku. Klíčová zůstává nomenklatura CZ-CPA.

Kategorie: