Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 436

V některých oblastech podnikání dochází firmám peněžní tok nutný k zaplacení daní, DPH nevyjímaje. Pokud plátce požádá o tzv. posečkání s úhradou daně z přidané hodnoty, tak tento institut má následující parametry…

a/ nárok na posečkání je nárokový a postačí oznámení o posečkání správci daně za předpokladu, že tato žádost je podána v době od 13.3.2020 do 31.7.2020

b/ posečkání vyžaduje schválení a pokud jej správce schválí, tak není účtován ani úrok z prodlení ani úrok tzv. z posečkané částky

c/ posečkání vyžaduje i v době virové pandemie souhlas správce s tím, že není oprávněnému subjektu účtován úrok z prodlení, avšak je mu účtován úrok z posečkané částky

Správná odpověď:-c/ S ohledem na znění paragrafu 157 Daňového řádu je nutné o posečkání s úhradou daně žádat a zároveň uvést důvody pro posečkání /např. pandemie viru/. Správce rozhodne a následně nebude účtovat úrok z prodlení, ale pouze úrok z posečkání.

 

Kategorie: