Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 440

V průběhu roku 2020 byly jako reakce na nástup pandemie přijaty následující dva zákony z oblasti problematiky evidence tržeb – 137/2020 Sb. a 263/2020 Sb. Obsah těchto dvou předpisů upravuje evidenci tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb. následujícím způsobem….

a/ ruší zákon č. 112/2016 Sb a celý systém EET tímto končí

b/ evidence tržeb byla pozastavena s tím, že od 1.1.2021 budou muset začít evidovat subjekty ve třetí a čtvrté vlně a subjekty z první a druhé vlny budou nadále od povinnosti evidovat osvobozeny

c/ od 1.1.2021 vstoupí do systému evidence tržeb tzv. třetí a čtvrtá vlna a ostatní dotčené subjekty přechodně zproštěny povinnosti evidovat, budou muset začít evidovat povinně

Správná odpověď: c/ Podpůrný fiskální systém evidence tržeb bohužel nekončí. Předpisy 137/2020 Sb. a 263/2020 Sb. pouze dočasně pozastavily EET. A to zprostily evidující subjekty povinnosti evidovat do 1.1.2021 a zároveň posunuly náběh tzv. třetí a čtvrté vlny ke stejnému datu.

Kategorie: