Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 442

Od 1.1.2021 je novelizován daňový řád. Co se týče změn daňového řádu v oblasti daně z přidané hodnoty, tak doba pro výplatu nadměrného odpočtu bude u přiznání k DPH podávané za zdaňovací období 2021 činit…

a/ 30 dnů od lhůty pro vyměření

b/ 45 dnů od lhůty pro vyměření

c/ 60 dnů od splatnosti DPH, pakliže má plátce daňovou povinnost

Správná odpověď:-a/ Přestože novelizace daňového řádu v oblasti dopadu do DPH procházela v průběhu léta 2020 velkými peripetiemi a skutečně to vypadalo, že dojde k jejímu prodloužení na 45 dnů, tak nakonec se do schvalovacího řízení dostala výhodnější varianta pro plátce. Tudíž správce musí vyplatit nadměrný odpočet ve lhůtě 30 dnů od data pro vyměření daně. Datem vyměření daně zůstává nadále 25.den měsíce následující po skončení zdaňovacího období plátce. Novou úpravu nalezneme v paragrafu 155, zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád. Jinými slovy lhůta pro výplatu nadměrného odpočtu zůstává stejná jako před novelizací.

Kategorie: