Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č. 443

Plátce má v dlouhodobém majetku byt, který pronajímá jinému plátci. Doposud účtuje nájem včetně DPH. Od 1.1.2021 bude tento nájemní vztah …

a/ účtovat v nezměněné podobě, tj. včetně DPH na výstupu, pakliže nájemce neprojeví zájem o změnu fakturace na osvobozeno bez nároku na odpočet DPH dle paragrafu 56a

b/ účtovat povinně jako osvobozené plnění bez nároku na odpočet s ohledem na změnu v ZDPH, paragraf 56a účinnou od 1.1.2021

c/ s ohledem na změnu paragrafu 56a bude účtovat nájem v tuzemském režimu přenesené daňové povinnosti

Správná odpověď:-b/ Skutečně od 1.1.2021 musí dle paragrafu 56a účtovat plátce jako osvobozené plnění bez nároku na odpočet. Důvodem pro tuto změnu fakturace je povaha předmětu nájmu. Jelikož zde nepochybně jde o předmět bytové potřeby, tak musí být nově od 1.1.2021 účtován nájem jako osvobozeno bez nároku na odpočet. Jelikož jde o změnu použití, tak se otevírá povinnost pro úpravu odpočtu dle paragrafu 78.

Kategorie: